EN  
VI

The Huu Toan Dealer Locator

Need to both purchase Huu Toan generator and have it installed.

Ready to purchase Huu Toan generator.

Have issues operating Huu Toan generator.

Service

Ha Noi

- Address: Lô D7-4 KCN Hà Nội Đài Tư,386 Nguyễn Văn Linh,Long Biên,Hà Nội.
- Tel: (84-4) 38759600 – 38759601 Fax: (84-4) 38759602

Da Nang

- Address: 02 Nguyễn Văn Trỗi - P.Hòa Thuận Đông - Q.Hải Châu - TP.Đà Nẵng.
- Tel: (84-511) 3619666 – 667– 668 Fax: (84-511) 3619669

TP.HCM

- Address: 101D Cộng Hòa, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh.
- Tel: (84-650) 3746591 – 3746588 Fax: (84-650) 3746963 – 3746496

Ha Noi

- Address: Lô D7-4 KCN Hà Nội Đài Tư,386 Nguyễn Văn Linh,Long Biên,Hà Nội.
- Tel: (84-4) 38759600 – 38759601 Fax: (84-4) 38759602

Da Nang

- Address: 02 Nguyễn Văn Trỗi - P.Hòa Thuận Đông - Q.Hải Châu - TP.Đà Nẵng.
- Tel: (84-511) 3619666 – 667– 668 Fax: (84-511) 3619669

TP.HCM

- Address: 101D Cộng Hòa, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh.
- Tel: (84-650) 3746591 – 3746588 Fax: (84-650) 3746963 – 3746496