Tin tức

Về nguồn điện, năm 2013 với dự kiến sẽ đưa vào vận hành 2.940MW nguồn điện mới và khả năng nguồn điện có đến hết năm 2012 dự kiến đạt 26.380MW

Theo dự kiến của EVN, giá bán điện bình quân năm 2013 sẽ là 1.459 đồng/kWh, tăng khoảng 7,2% so năm 2012. Phần trả nợ gốc và lãi vay được dành ra khoảng trên 30.000 tỷ đồng.

Hòa trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, bên cạnh là những giá trị nhân văn sâu sắc, tất cả người dân Việt Nam nói chung đều không quên vị trí và tầm quan trọng của người phụ nữ trong xã hội.

Sáng ngày 10/8/2012 công ty cổ phần Hữu Toàn đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy thứ 2 tại KCN Bắc Chu Lai thuộc tỉnh Quảng Nam.

Trang 7/7