Tin tức ngành điện

Năm 2013 Miền Nam Nguy Cơ Thiếu Điện

 Theo ông Đặng Hoàng An - Phó Tổng giám đốc EVN, trên cơ sở tính toán cung cầu điện năm 2013, EVN nhận định, hệ thống điện đủ khả năng cung cấp đủ điện cho nền kinh tế và đời sống nếu như không xuất hiện các tình huống quá bất thường.

Tuy nhiên, theo ông An, việc cung cấp điện cho miền Nam sẽ căng thẳng do năm 2013 không có nguồn phát điện mới đưa vào vận hành ở miền Nam, trong khi năng lực truyền tải qua các đường dây 500kV, 220kV bị giới hạn.

Cũng theo EVN, trong năm 2013, có nhiều yếu tố không thuận lợi để cung ứng điện. Đó là các hồ thuỷ điện không tích được đầy hồ vào cuối năm 2012, sản lượng điện thiếu hụt 1,43 tỷ kWh (nếu tính cả các hồ bậc thang là 2,42 tỷ kWh).

Ở miền Trung và Tây Nguyên, tình hình khô hạn đã xuất hiện từ các tháng cuối năm 2012 và có khả năng trầm trọng hơn trong năm 2013. EVN cũng dự kiến sẽ phải huy động 1,57 tỷ kWh chạy dầu FO và DO, trong đó mùa khô là 1,113 tỷ kWh.

EVN cho biết, về cơ cấu sản xuất điện mùa khô năm 2013 sẽ bao gồm 5 loại nguồn điện, gồm: sản lượng thủy điện cả năm là 53,94 tỷ kWh, trong đó mùa khô là hơn 20 tỷ kWh; sản lượng nhiệt điện than cả năm 29,403 tỷ kWh, trong đó mùa khô 16,72 tỷ kWh; sản lượng nhiệt điện tua bin khí cả năm là 44,349 tỷ kWh, trong đó mùa khô là 23,947 tỷ kWh; sản lượng nhiệt điện dầu cả năm 1,57 tỷ kWh, trong đó mùa khô 1,113 tỷ kWh; sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc là 3,672 tỷ kWh, trong đó mùa khô hơn 2 tỷ kWh.