Tin tức ngành điện

Năm 2013 Dự Kiến Nhu Cầu Điện Tăng 13%

Theo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 2012 và kế hoạch phát triển năm 2013 vừa được Chính phủ gửi tới các đại biểu Quốc hội khóa XIII, những khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước đã tác động đến tăng trưởng kinh tế.

Năm 2013, với mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 5,2% , nhu cầu điện năm 2013 tăng khoảng hơn 13%, nhu cầu điện thương phẩm năm 2013 khoảng 118,65 tỷ Kwh, trong khi đó điện sản xuất (không bao gồm điện nhập.

Việc mở rộng xuất khẩu phả đối mặt với xi hướng bảo hộ mậu dịch gia tăng và sự cạnh tranh gay gắt cả các nước xuất khẩu khác, trong đó các thị trường lớn như khu vực Châu Âu… có tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, thậm chí có thể rơi vào suy thoái.

Bên cạnh đó, xu hướng toàn cầu hóa đang ngày càng được đẩy nhanh, đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng chủ động điều chỉnh cơ cấu kinh tế để nâng cai hiệu quả và sức cạnh tranh.

Ngoài ra, những rủi ro do thiên tai, dịch bệnh cũng là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và ổn định đời sống nhân dân.