Chính sách nhân sự

Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động

Mục đích của chúng tôi là mang lại sự thịnh vượng và ổn định cho toàn thể nhân viên trong đại gia đình Hữu Toàn, ban lãnh đạo công ty không ngừng tìm kiếm những chính sách, chế độ, phúc lợi…đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và tài chính, tạo một môi trường làm việc văn minh, đoàn kết, trẻ trung và năng động, xây dựng một tập thể Hữu Toàn ngày càng hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn.

1. Chính sách lương thưởng

Khung bậc lương Công ty Cổ phần Hữu Toàn được xây dựng dựa trên tình hình thực tế thị trường. Đồng thời, chính sách lương thưởng của nhân viên được xác định theo năng lực làm việc của mỗi cá nhân và doanh thu hàng năm của công ty.
Chế độ khen thưởng: áp dụng cho toàn bộ công nhân viên trong các ngày lễ, tết. Đặc biệt, công ty có chế độ thưởng những nhân viên, tập thể có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất kinh doanh.

2. Chính sách trợ cấp

Ngoài chế độ lương, thưởng, người lao động còn được hưởng những chế độ đãi ngộ khác như: miễn phí cơm trưa, có xe đưa rước CBCNV, có khu lưu trú dành cho nhân viên ở xa, quan tâm chia sẽ, hỗ trợ nhân viên trong các dịp hiếu, hỷ…

3. Chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực

Xác định yếu tố con người là tài sản quí giá, Công ty Cổ phần Hữu Toàn tập trung đầu tư để thu hút nguồn nhân lực tài năng tham gia vào hoạt động của công ty. Với mức lương cạnh tranh, môi trường làm việc thân thiện, nhiều cơ hội cùng các chính sách đào tạo, ưu đãi. Tham gia Công ty Cổ phần Hữu Toàn là  một sự chọn lựa hấp dẫn của các ứng cử viên.

Trong chính sách đào tạo nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần Hữu Toàn chú trọng nâng cao năng lực của từng nhân viên. Các khóa học ngắn hạn bên ngoài và các khóa đào tạo nội bộ thường xuyên được tổ chức định kỳ mỗi năm cho tất cả công nhân viên công ty.