VI

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Quản trị viên - Ngày đăng 16/03/2022

Công ty TNHH Hữu Toàn Group mong muốn đem lại những trải nghiệm tuyệt vời đến với tất cả các khách hàng. Nhận thấy khách hàng vào website của chúng tôi không phải ai cũng mong muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình, chúng tôi, công ty TNHH Hữu Toàn Group tôn trọng quyền riêng tư và cam kết bảo mật của khách hàng.

 

Chính sách bảo mật cá nhân tại huutoan.com bao gồm các nội dung:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin.

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập để giúp chúng tôi:
-    Hỗ trợ giải đáp thông tin, tư vấn cho Khách hàng
-    Hướng dẫn sử dụng các mặt hàng mà Doanh nghiệp cung cấp
-    Chăm sóc khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Huutoan.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và tuân thủ nội quy của “Chính sách bảo mật” này.
Chỉ dùng cho nội bộ công ty TNHH Hữu Toàn Group tư vấn, hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng. Và đại lý gần nhất, nơi hỗ trợ khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Khách hàng vui lòng gửi email về địa chỉ mail: hello@huutoan.com để yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của huutoan.com

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng sẽ bao gồm nội bộ công ty TNHH Hữu Toàn Group và đại lý Hữu Toàn. Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để công ty TNHH Hữu Toàn Group chăm sóc và tư vấn khách hàng

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gửi email về địa chỉ email: hello@huutoan.com

Đến văn phòng công ty tại địa chỉ: 101D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về địa chỉ email: hello@huutoan.com để yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân. Hoặc gọi đến số điện thoại công ty: 18001757