VI
Đầu phát điện AVN-12.5S
Đầu phát điện AVN-12.5S

Đầu phát điện AVN-12.5S

Công suất định mức: 11.3kVA / 11.3kW
Công suất dự phòng: 12.5kVA / 12.5kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 1 pha
Bảo hành: 12 tháng