VI
Đầu phát điện AVN-16.0S
Đầu phát điện AVN-16.0S

Đầu phát điện AVN-16.0S

Công suất định mức: 14.5kVA / 14.5kW
Công suất dự phòng: 16.0kVA / 16.0kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 1 pha
Bảo hành: 12 tháng