VI
Đầu phát điện AVN-25.0T
Đầu phát điện AVN-25.0T

Đầu phát điện AVN-25.0T

Công suất định mức: 28.4 kVA / 22.7 kW
Công suất dự phòng: 31.25 kVA / 25 KW
Tần số: 50Hz
Số pha: 3 pha
Bảo hành: 12 tháng