VI
Đầu phát điện AVN-2.8S
Đầu phát điện AVN-2.8S
Đầu phát điện AVN-2.8S
Đầu phát điện AVN-2.8S
Đầu phát điện AVN-2.8S
Đầu phát điện AVN-2.8S
Đầu phát điện AVN-2.8S
Đầu phát điện AVN-2.8S
Đầu phát điện AVN-2.8S
Đầu phát điện AVN-2.8S

Đầu phát điện AVN-2.8S

Công suất định mức: 2.5kVA / 2.5kW
Công suất dự phòng: 2.8kVA / 2.8kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 1 pha
Bảo hành: 12 tháng