VI
Đầu phát điện AVN-4.0S
Đầu phát điện AVN-4.0S
Đầu phát điện AVN-4.0S
Đầu phát điện AVN-4.0S
Đầu phát điện AVN-4.0S
Đầu phát điện AVN-4.0S
Đầu phát điện AVN-4.0S
Đầu phát điện AVN-4.0S
Đầu phát điện AVN-4.0S
Đầu phát điện AVN-4.0S

Đầu phát điện AVN-4.0S

Công suất định mức: 3.6kVA / 3.6kW
Công suất dự phòng: 4.0kVA / 4.0kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 1 pha
Bảo hành: 12 tháng