VI
Đầu phát điện AVN-6.5SM
Đầu phát điện AVN-6.5SM

Đầu phát điện AVN-6.5SM

Công suất định mức: 6.0kVA / 6.0kW
Công suất dự phòng: 6.5kVA / 6.5kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 1 pha
Bảo hành: 12 tháng