VI
Đầu phát điện AVN-9.0SM
Đầu phát điện AVN-9.0SM

Đầu phát điện AVN-9.0SM

Công suất định mức: 8.3kVA / 8.3kW
Công suất dự phòng: 9.0kVA / 9.0kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 1 pha
Bảo hành: 12 tháng