VI
Đầu phát điện AVN-9.0T
Đầu phát điện AVN-9.0T

Đầu phát điện AVN-9.0T

Công suất định mức: 10.4kVA / 8.3kW
Công suất dự phòng: 11.3kVA / 9.0kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 3 pha
Bảo hành: 12 tháng