VI

ĐẦU PHÁT ĐIỆN BỘ

Bộ lọc
Sắp xếp
Xem thêm
Công suất định mức: 2.5kVA / 2.5kW
Công suất dự phòng: 2.8kVA / 2.8kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 1 pha
Bảo hành: 12 tháng
Công suất định mức: 3.6kVA / 3.6kW
Công suất dự phòng: 4.0kVA / 4.0kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 1 pha
Bảo hành: 12 tháng
Công suất định mức: 6.0kVA / 6.0kW
Công suất dự phòng: 6.5kVA / 6.5kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 1 pha
Bảo hành: 12 tháng
Công suất định mức: 8.3kVA / 8.3kW
Công suất dự phòng: 9.0kVA / 9.0kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 1 pha
Bảo hành: 12 tháng
Công suất định mức: 10.4kVA / 8.3kW
Công suất dự phòng: 11.3kVA / 9.0kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 3 pha
Bảo hành: 12 tháng
Công suất định mức: 11.3kVA / 11.3kW
Công suất dự phòng: 12.5kVA / 12.5kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 1 pha
Bảo hành: 12 tháng
Công suất định mức: 14.0kVA / 11.3kW
Công suất dự phòng: 15.5kVA / 12.5kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 3 pha
Bảo hành: 12 tháng
Công suất định mức: 14.5kVA / 14.5kW
Công suất dự phòng: 16.0kVA / 16.0kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 1 pha
Bảo hành: 12 tháng
Công suất định mức: 18.0kVA / 14.5kW
Công suất dự phòng: 20.0kVA / 16.0kW
Tần số: 50Hz
Số pha: 3 pha
Bảo hành: 12 tháng