VI
HT6A125-2
HT6A125-2

HT6A125-2

Loại: FUJI - BT2-1600P/30630E-630A x 2 MITSUBISHI - AE630-SW 630A x 2
Dòng điện định mức: 1250A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng