VI
HT6A200-2
HT6A200-2

HT6A200-2

Loại: FUJI - BT2-1600P/31000E-1000A x 2 MITSUBISHI - AE1000-SW 1000A x 2
Dòng điện định mức: 2000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng