VI
HT6A250-2
HT6A250-2

HT6A250-2

Loại: FUJI - BT2-1600P/31250E-1250A x 2 MITSUBISHI - AE1250-SW 1250A x 2
Dòng điện định mức: 2500A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng