VI
HT6A320-2
HT6A320-2

HT6A320-2

Loại: FUJI - BT2-1600P/31600E-1600A x2 ATS Swichgears - AtyS 3S 3200A x 1
Dòng điện định mức: 3200A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng