VI
HT6A400-2
HT6A400-2

HT6A400-2

Loại: FUJI - BT2-2000P/32000E-2000A x 2 MITSUBISHI - AE2000-SWA 2000A x 2
Dòng điện định mức: 4000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng