VI
HT6A500-2
HT6A500-2

HT6A500-2

Loại: FUJI - BT2-2500P/32500E-2500A x 2 MITSUBISHI - AE2500-SW 2500A x 2
Dòng điện định mức: 5000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng