VI
HT6A500-4
HT6A500-4

HT6A500-4

Loại: FUJI - BT2-1600P/31250E-1250A x 4 MITSUBISHI - AE1250-SW 2500A x 4
Dòng điện định mức: 5000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng