VI

Hữu Toàn Group cùng phòng ngừa Covid-19

Quản trị viên - Ngày đăng 20/03/2022

Hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, đặc biệt tại các quận của TP.HCM. Để tích cực chung tay giảm thiểu rủi ro nhiễm bệnh cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng mọi người lưu ý tuân thủ theo những khuyến cáo của Bộ y tế theo các bước sau. Mọi người cùng đẩy lùi dịch bệnh nào!