VI
Máy Phát Điện Dầu BAUDOUIN 28.8kVA (GVN-BM28 S5)
Máy Phát Điện Dầu BAUDOUIN 28.8kVA (GVN-BM28 S5)
Máy Phát Điện Dầu BAUDOUIN 28.8kVA (GVN-BM28 S5)
Máy Phát Điện Dầu BAUDOUIN 28.8kVA (GVN-BM28 S5)
Máy Phát Điện Dầu BAUDOUIN 28.8kVA (GVN-BM28 S5)
Máy Phát Điện Dầu BAUDOUIN 28.8kVA (GVN-BM28 S5)
Máy Phát Điện Dầu BAUDOUIN 28.8kVA (GVN-BM28 S5)
Máy Phát Điện Dầu BAUDOUIN 28.8kVA (GVN-BM28 S5)

Máy Phát Điện Dầu BAUDOUIN 28.8kVA (GVN-BM28 S5)

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 28.8 kVA
Công suất dự phòng: 31.6 kVA
Bảo hành: 18 tháng