VI
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 23kVA (GVN-YM23 S5)
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 23kVA (GVN-YM23 S5)
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 23kVA (GVN-YM23 S5)
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 23kVA (GVN-YM23 S5)
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 23kVA (GVN-YM23 S5)
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 23kVA (GVN-YM23 S5)
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 23kVA (GVN-YM23 S5)
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 23kVA (GVN-YM23 S5)

Máy Phát Điện Dầu YANMAR 23kVA (GVN-YM23 S5)

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 23 kVA
Công suất dự phòng: 25.3 kVA
Bảo hành: 18 tháng