VI
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 30kVA (GVN-YM30 T5)
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 30kVA (GVN-YM30 T5)
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 30kVA (GVN-YM30 T5)
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 30kVA (GVN-YM30 T5)
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 30kVA (GVN-YM30 T5)
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 30kVA (GVN-YM30 T5)
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 30kVA (GVN-YM30 T5)
Máy Phát Điện Dầu YANMAR 30kVA (GVN-YM30 T5)

Máy Phát Điện Dầu YANMAR 30kVA (GVN-YM30 T5)

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 30 kVA
Công suất dự phòng: 33.0 kVA
Bảo hành: 18 tháng