VI

Bộ lọc

PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG

Mua từ nguồn đáng tin cậy. Chất lượng đồng nhất luôn là sự bảo đảm tốt nhất.

Bộ lọc
Sắp xếp
Xem thêm

Engine Specifications 1.500 r.p.m.
Rated Engine Output:
30,7kW prp; 34,1kW standby
Manufacturer: YANMAR
Model: 4TNV98GGA
Engine Type: 4-stroke diesel