VI
GVN-MM2800 T5
GVN-MM2800 T5
GVN-MM2800 T5
GVN-MM2800 T5
GVN-MM2800 T5
GVN-MM2800 T5
GVN-MM2800 T5
GVN-MM2800 T5

GVN-MM2800 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 2800 kVA
Công suất dự phòng: 3080 kVA
Bảo hành: 18 tháng

1800 1757