VI
HK16000SDX OP
HK16000SDX OP

HK16000SDX OP

Loại: Trần
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 10kVA
Công suất dự phòng: 11kVA
Bảo hành: 12 tháng

Tài liệu kỹ thuật
1800 1757