VI

MÁY PHÁT ĐIỆN

1-9 of 86 products

Bộ lọc

Công suất

0kVA

3000kVA

Loại động cơ
Nhiên liệu
Số pha
Loại máy
Bộ lọc
Sắp xếp
Xem thêm
GVN-DM915 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 915.0 kVA
Công suất dự phòng: 1006.5 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-DM800 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 800.0 kVA
Công suất dự phòng: 880.0 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-DM750 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 750.0 kVA
Công suất dự phòng: 825.0 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-DM680 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 680.0 kVA
Công suất dự phòng: 748.0 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-DM625 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 625.0 kVA
Công suất dự phòng: 687.5 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-DM550 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 550 kVA
Công suất dự phòng: 605 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-DM500 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 500 kVA
Công suất dự phòng: 550 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-DM450 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 450 kVA
Công suất dự phòng: 495 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-MM3000 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 3000 kVA
Công suất dự phòng: 3300 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
1800 1757