VI

MÁY PHÁT ĐIỆN

1-9 of 11 products

Bộ lọc

Công suất

0kVA

12.5kVA

Loại động cơ
Nhiên liệu
Số pha
Loại máy
Bộ lọc
Sắp xếp
Xem thêm
HK16000TDX OP

Loại: Trần
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 12.5 kVA
Công suất dự phòng: 14.0 kVA
Bảo hành: 12 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HK16000TDX SP

Loại: Giảm thanh
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 12.5 kVA
Công suất dự phòng: 14.0 kVA
Bảo hành: 12 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HK16000SDX OP

Loại: Trần
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 10.0 kVA
Công suất dự phòng: 11.0 kVA
Bảo hành: 12 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HK16000SDX SP

Loại: Giảm thanh
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 10.0 kVA
Công suất dự phòng: 11.0 kVA
Bảo hành: 12 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HK11000TDX OP

Loại: Trần
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 10.0 kVA
Công suất dự phòng: 11.0 kVA
Bảo hành: 12 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HK11000TDX SP

Loại: Giảm thanh
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 10.0 kVA
Công suất dự phòng: 11.0 kVA
Bảo hành: 12 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HK11000SDX OP

Loại: Trần
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 8.0 kVA
Công suất dự phòng: 8.8 kVA
Bảo hành: 12 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HK7500DX

Loại: Trần
Hệ thống khởi động: Giật tay
Công suất định mức: 5.6 kVA
Công suất dự phòng: 6.0 kVA
Bảo hành: 12 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HK11000SDX SP

Loại: Giảm thanh
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 8.0 kVA
Công suất dự phòng: 8.8 kVA
Bảo hành: 12 months

Xem chi tiết sản phẩm
1800 1757