VI

MÁY PHÁT ĐIỆN

1-9 of 61 products

Bộ lọc

Công suất

0kVA

3000kVA

Loại động cơ
Nhiên liệu
Số pha
Loại máy
Bộ lọc
Sắp xếp
Xem thêm
GVN-MM2800 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 2800 kVA
Công suất dự phòng: 3080 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-MM2500 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 2500 kVA
Công suất dự phòng: 2750 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-MM2200 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 2200 kVA
Công suất dự phòng: 2420 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-MM2000 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 2050 kVA
Công suất dự phòng: 2255 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-MM1790 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 1790 kVA
Công suất dự phòng: 1970 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-MM1600 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 1600 kVA
Công suất dự phòng: 1760 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-BM80 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 80.0 kVA
Công suất dự phòng: 87.0 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-BM62 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 62.5 kVA
Công suất dự phòng: 68.5 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-BM50 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 50.0 kVA
Công suất dự phòng: 55.0 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
1800 1757