VI

MÁY PHÁT ĐIỆN

1-9 of 61 products

Bộ lọc

Công suất

0kVA

3000kVA

Loại động cơ
Nhiên liệu
Số pha
Loại máy
Bộ lọc
Sắp xếp
Xem thêm
GVN-BM45 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 45.0 kVA
Công suất dự phòng: 49.5 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-BM37 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 37.5 kVA
Công suất dự phòng: 41.0 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-MM750 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 750 kVA
Công suất dự phòng: 825 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-VM650 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 650 kVA
Công suất dự phòng: 715 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-VM625 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 620 kVA
Công suất dự phòng: 687.5 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-VM550 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 550 kVA
Công suất dự phòng: 605 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-VM500 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 500 kVA
Công suất dự phòng: 550 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-VM250 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 250 kVA
Công suất dự phòng: 275 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-BM1020 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 1020 kVA
Công suất dự phòng: 1120 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
1800 1757