VI

MÁY PHÁT ĐIỆN

1-7 of 61 products

Bộ lọc

Công suất

0kVA

3000kVA

Loại động cơ
Nhiên liệu
Số pha
Loại máy
Bộ lọc
Sắp xếp
Xem thêm
GVN-YM41 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 41.0 kVA
Công suất dự phòng: 45.1 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM30 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 30.0 kVA
Công suất dự phòng: 33.0 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-FM60 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 60 kVA
Công suất dự phòng: 66 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM20 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 20.0 kVA
Công suất dự phòng: 22.0 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM17 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 17.0 kVA
Công suất dự phòng: 18.7 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM13 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 13.0 kVA
Công suất dự phòng: 14.3 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM10 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 10.5 kVA
Công suất dự phòng: 11.0 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
1800 1757