VI

MÁY PHÁT ĐIỆN

1-9 of 11 products

Bộ lọc

Công suất

0kVA

42kVA

Loại động cơ
Nhiên liệu
Số pha
Loại máy
Bộ lọc
Sắp xếp
Xem thêm
GVN-YM25 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 25.0 kVA
Công suất dự phòng: 27.5 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-BM35 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 35.0 kVA
Công suất dự phòng: 38.0 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-BM28 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 28.5 kVA
Công suất dự phòng: 31.0 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM42 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 42.0 kVA
Công suất dự phòng: 46.2 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM15 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 15.0 kVA
Công suất dự phòng: 16.5 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM13 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 13.0 kVA
Công suất dự phòng: 14.3 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM10 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 10.0 kVA
Công suất dự phòng: 11.0 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM8 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 8.0 kVA
Công suất dự phòng: 8.8 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM35 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 35.0 kVA
Công suất dự phòng: 38.5 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
1800 1757