VI

TỦ HÒA ĐỒNG BỘ

1-9 of 16 products

Bộ lọc

Công suất

0kVA

16000kVA

Bộ lọc
Sắp xếp
Xem thêm
HT6A630-4

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 6300A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT6A1600-4

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 16000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT6A1260-4

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 12600A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT6A1000-4

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 10000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT6A800-4

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 8000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT6A800-2

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 8000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT6A630-2

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 6300A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT6A500-4

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 5000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT6A500-2

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 5000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
1800 1757