VI

Bộ lọc

Cường độ dòng điện

0A

16000A

TỦ HÒA ĐỒNG BỘ

Giữ máy phát điện của bạn đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Bộ lọc
Sắp xếp
Xem thêm
Loại: FUJI - BT2-1600P/31600E-1600A x 4 MITSUBISHI - AE1600-SW 1600A x 4
Dòng điện định mức: 6300A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng
Loại: FUJI - BT2-4000P/33200E-3200A x 2 MITSUBISHI - AE3200-SW 3200A x 2
Dòng điện định mức: 6300A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng
Loại: FUJI - BT2-2000P/32000E-2000A x 4 MITSUBISHI - AE2000-SWA 2000A x 4
Dòng điện định mức: 8000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng
Loại: FUJI - BT2-4000P/34000E-4000A x 2 MITSUBISHI - AE4000-SWA 4000A x 2
Dòng điện định mức: 8000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng
Loại: FUJI - BT2-2500P/32500E-2500A x 4 MITSUBISHI - AE2500-SW 2500A x 4
Dòng điện định mức: 10000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng
Loại: FUJI - BT2-4000P/33200E-3200A x 4 MITSUBISHI - AE3200-SW 3200A x 4
Dòng điện định mức: 12600A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng
Loại: FUJI - BT2-4000P/34000E-4000A x 4 MITSUBISHI - AE4000-SWA 4000A x 4
Dòng điện định mức: 16000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng