VI
Cùng nhau xây dựng một cộng đồng kết nối bằng niềm tin

Cùng nhau xây dựng một cộng đồng kết nối bằng niềm tin

Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng niềm tin với khách hàng trong mỗi bước đi trên hành trình của mình. Đây chính là nhân tố gắn kết tất cả nhân viên Hữu Toàn đang làm việc từ các bộ phận khác nhau trên nhiều thị trường khác nhau, vì chúng tôi cùng chung một mục tiêu nỗ lực trong công việc vì khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Khách hàng là trọng tâm
  • Minh bạch
  • Khiêm tốn
  • Tư duy cầu tiến
  • Tinh thần đồng đội
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
DNA CỦA CHÚNG TÔI

Sứ mệnh CỦA CHÚNG TÔI

Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng niềm tin với khách hàng trong mỗi bước đi trên hành trình của mình. Kim chỉ nam hoạt động này đã ăn sâu vào DNA con người Hữu Toàn; định nghĩa chúng tôi là ai và thúc đẩy mỗi người trong công việc hàng ngày. Mọi thứ chúng tôi làm ở Hữu Toàn đều vì một mục tiêu xây dựng niềm tin nơi khách hàng.

CON NGƯỜI HỮU TOÀN

Slide1

Tại Hữu Toàn, tôi có thể là chính mình.

Slide2

Tại Hữu Toàn, tôi nỗ lực mỗi ngày.

Slide3

Tại Hữu Toàn, tôi xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa.

Slide4

Tại Hữu Toàn, tôi làm việc vì những mục tiêu cao cả.