VI


Máy phát điện Baudouin Hữu Toàn GVN-BM500 T5

Hữu Toàn Group xin giới thiệu máy phát điện Hữu Toàn model GVN-BM500 T5 với công suất định mức 493kVA và công suất dự phòng 540 kVA. Đây là dòng sản phẩm máy phát điện đầu tiên của Hữu Toàn sử dụng động cơ Baudouin.

Popular Posts

1800 1757