VI
GVN-BM62 T5
GVN-BM62 T5
GVN-BM62 T5
GVN-BM62 T5
GVN-BM62 T5
GVN-BM62 T5
GVN-BM62 T5
GVN-BM62 T5

GVN-BM62 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 62.5 kVA
Công suất dự phòng: 68.5 kVA
Bảo hành: 18 tháng

1800 1757