VI
GVN-YM25 S5
GVN-YM25 S5
GVN-YM25 S5
GVN-YM25 S5
GVN-YM25 S5
GVN-YM25 S5
GVN-YM25 S5
GVN-YM25 S5

GVN-YM25 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 25.0 kVA
Công suất dự phòng: 27.5 kVA
Bảo hành: 18 tháng

1800 1757