VI

BỘ CHUYỂN ĐỔI TỰ ĐỘNG

1-7 of 7 products

Bộ lọc

Công suất

0kVA

800kVA

Tần số
Bộ lọc
Sắp xếp
Xem thêm
HT4C-100T

Thiết bị đóng cắt: Contactor
Dòng điện định mức: 105A
Số cực: 3
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT4S-800T

Thiết bị đóng cắt: Socomec
Dòng điện định mức: 800A
Số cực: 3
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT4S-630T

Thiết bị đóng cắt: Socomec
Dòng điện định mức: 630A
Số cực: 3
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT4C-300T

Thiết bị đóng cắt: Contactor
Dòng điện định mức: 300A
Số cực: 3
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT4C-150T

Thiết bị đóng cắt: Contactor
Dòng điện định mức: 150A
Số cực: 3
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT4C-180T

Thiết bị đóng cắt: Contactor
Dòng điện định mức: 180A
Số cực: 3
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT4S-400T

Thiết bị đóng cắt: Socomec
Dòng điện định mức: 400A
Số cực: 3
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
1800 1757