VI

MÁY PHÁT ĐIỆN

1-9 of 80 products

Bộ lọc

Công suất

0kVA

1250kVA

Loại động cơ
Nhiên liệu
Số pha
Loại máy
Bộ lọc
Sắp xếp
Xem thêm
GVN-YM8 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 8.7 / 9.8 kVA
Công suất dự phòng: 9.5 / 10.7 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM10 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 10.0 / 10.5 kVA
Công suất dự phòng: 11.0 / 11.5 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM13 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 13.5 / 14.0 kVA
Công suất dự phòng: 14.8 / 15.4 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM16 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 16.5 / 17.0 kVA
Công suất dự phòng: 18.2 / 18.7 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM24 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 24.5 / 31.5 kVA
Công suất dự phòng: 26.9 / 34.6 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM28 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 28.5 / 35.5 kVA
Công suất dự phòng: 31.3 / 39.0 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM37 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 37.5 / 45.0 kVA
Công suất dự phòng: 41.2 / 49.5 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM45 S5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 45.0 / 54.0 kVA
Công suất dự phòng: 49.5 / 59.4 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
GVN-YM11 T5

Loại: Máy phát điện đồng bộ, ghép đồng trục, không chổi than.
Hệ thống khởi động: Khởi động điện
Công suất định mức: 11.0 / 12.0 kVA
Công suất dự phòng: 12.1 / 13.2 kVA
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm