VI

TỦ HÒA ĐỒNG BỘ

1-7 of 16 products

Bộ lọc

Công suất

0kVA

16000kVA

Bộ lọc
Sắp xếp
Xem thêm
HT6A400-4

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 4000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT6A400-2

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 4000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT6A250-2

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 2500A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT6A125-2

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 1250A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
 HT6A200-2

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 2000A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT6A320-2

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 3200A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 2
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
HT6A250-4

Loại: Tủ hòa đồng bộ tùy chọn sử dụng máy cắt không khí ACB Fuji, 3pha 380V-50/60Hz
Dòng điện định mức: 2500A
Số cực: 3
Số máy hòa pha: 4
Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết sản phẩm
1800 1757